شهروند گرامی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان الکریم، باستحضار می رساند: باتوجه به اینکه"سیستم شهروندیار شهرداری نی ریز" در راستای تحقق خدمات میز الکترنیک و ارایه خدمات بصورت غیرحضوری راه اندازی گردیده است و مراحل آزمایش را طی می کند لذا خواهشمندیم هر گونه اختلاف در مشخصات یا عوارض ملک خود را به اطلاع واحد نوسازی شهرداری برسانید.